SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

Vi har valgt å ha Skolespirene på egen avdeling. Her kan barna og personalet jobbe prosjektbasert og alle barna har mulighet for medvirkning til egen læring.
Hva gjør vi i barnehagen?
Vi planlegger arbeidet ut ifra barns syn og interesser.
Voksne og barn undrer seg sammen.
Vi har lekegrupper og samspillaktiviteter.
Vi jobber med å fremme sosiale ferdigheter
Vi tar barna på alvor ved at vi lytter og stiller spørsmål ved deres handlingsvalg
Vi jobber kontinuerlig med ferdighetstrening.

 

Personvern og cookies