Fysisk aktivitet

Espira Skolegata barnehage ligger i et fint område hvor vi har Askimhallen og flere skogsområder i nærheten. Vi disponerer en egen hytte i Prestegårdsskogen, som vi kaller Vesletunet. Denne blir brukt aktivt i barnehagen. Her har vi hytte, gapahuk, grillplass og taukonstruksjoner. Noen avdelinger har sine tradisjonelle arrangementer der så som høstsuppe, foreldrekaffe, lanternefest og julegløgg. Vesletunet gir oss unike muligheter til å la barna utfolde seg og oppleve naturens endringer etter årstidene. Alle avdelingene legger stor vekt på turer i skog og mark. I Espira Skolegata skal barna få mulighet til opplevelser i naturen og å lære naturen å kjenne som en verdifull ressurs i deres liv.

 

Personvern og cookies